Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIA-yhteisö

TIVIA-yhteisö

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry, TIVIA, on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Se koostuu lähes 30 jäsenyhdistyksestä. Lisäksi liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia osaamisyhdistyksiä ja verkostoja.

Liittoyhteisön jäseninä on noin 10 000 alan ammattilaista ja noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota.

PIDÄ OSAAMISESI AJAN TASALLA

OSALLISTUMALLA LAATUKOULUTUKSIIMME!