Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIA Stories: Jaana Lehojärvi "Hallitsematon tekninen velka jarruttaa yrityksen kehitystä"

 

 

 

 

 

 

 

Jaana Lehojärvi opiskelee Jyväskylän yliopistossa tietojärjestelmätieteitä. Sytyke ry palkitsi hänen opinnäytetyönsä ”Tekninen velka hallinnoinnin näkökulmasta – tunnusta, tunnista ja rajoita” Vuoden opinnäytetyönä 20152016.

Mitä teknisellä velalla tarkoitetaan?

Tekninen velka on ohjelmistossa oleva asia, joka vaikeuttaa sen jatkokehitystä tai ylläpitoa. Sillä on myös merkittävä rahallinen vaikutus. Tekninen velka voi olla ohjelmiston joka tasolla, kuten koodissa, dokumentaatiossa, testauksessa tai teknologiassa.

Miten tekninen velka vaikuttaa yrityksen toimintaan?

Jos ohjelmiston kehityksessä käytetyt oikotiet saattavat antaa käsityksen menestyksestä, kunnes niiden korjailuun menevä ylimääräinen työ alkaa hidastaa projekteja, jolloin korjailuun tuhlaantuu aikaa ja rahaa. Yritykset eivät välttämättä edes tiedä, missä heillä on teknistä velkaa, ja millaista se on. Jos velkaa on paljon, se hidastaa tai voi jopa estää tuotteiden tulon markkinoille.

Ongelmia voi esiintyä myös silloin, kun yritys ostaa jonkin osan ohjelmistoa alihankintana. Tällöin tekninen velka saattaa siirtyä yritykseltä toiselle. Jos vastaanottavalla yrityksellä ei ole tietoa ostamansa ohjelmisto-osan teknisestä velasta, ohjelmiston jatkokehitys voi olla hankalaa tai jopa mahdotonta. Avoin viestintä kumppaniyritysten välillä vähentää tällaisia ongelmia.  

Voiko teknistä velkaa torjua?

Tärkeintä on tunnistaa teknisen velan yksiköt ja ymmärtää, millaista teknistä velkaa yrityksellä on. Yritysten on myös mahdollista hankkia ohjelmia, joiden tehtävänä on hakea automaattisesti koodista ja arkkitehtuurista teknistä velkaa.

Voiko teknisestä velasta olla hyötyä?

Teknistä velkaa voidaan käyttää ns. vipuvoimana, joka lisää tuottavuutta lyhyellä aikavälillä. Tällöin tuote lanseerataan versiona, joka sisältää nopeita mutta teknisesti heikompia ratkaisuja, esimerkiksi hitaamman algoritmin tai kevyen tietokannan. Tiimi voi kerätä teknistä velkaa vastineeksi ”lainatusta ajasta”, jos strategiana on ajan säästäminen.

 

Artikkelilaji: