Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIA-blogi

TIVIA-blogi on blogi, johon TIVIA-yhteisön jäsenet ja IT-vaikuttajat kirjoittavat ajankohtaisista aiheista.

Oletko kiinnostunut kirjoittamaan TIVIA-blogiin? Ota yhteyttä tivia(ät)tivia.fi.

TIVIA-blogin kirjoitukset eivät vastaa TIVIAn virallista kantaa, vaan ne edustavat aina blogikirjoituksen kirjoittajan mielipidettä.

Omassa suunnittelutyössäni sydämenasia on käyttäjälähtöisyys. Kun lähdetään suunnittelemaan mitä tahansa sovellusta tai palvelua, niin otamme heti alkuvaiheessa keskiöön palvelun loppukäyttäjät. TIVIA-blogi, kirjoittajana Juha Pihlaja.

Digitalisaatio alkaa olla terminä jo puhki kaluttu, kuten ismeille on tapana ajan saatossa nopeasti käydä. Tämänkin yksittäisen termin takana on kuitenkin monta käytännön ilmentymää tiedon hallinnan ja teknologian megatrendien hakiessa uusia muotoja sähköisten palvelujen kentässä. Vallassa olevan hallituksen ohjelmassa joitakin näistä muutostekijöistä, kuten digitalisaatio välineenä, kokeilukulttuuri ja uudella tavalla työn tekeminen on nostettu vahvalla painoarvolla esille. TIVIA-blogi, kirjoittajana Ari Uusikartano.

Muutama ederalainen, minä mukaan lukien, on ollut Windows Insider -ringeissä mukana ja käyttänyt esiversioita syksystä 2014 asti. Aikaisemmin kun uusi käyttöjärjestelmä on tullut ulos, se on ollut kokonaan uusi ja innostus on ollut suurta. Nyt Insider-versioita käyttäneet saivatkin samaa mitä heillä jo oli - vautsi vau -efekti oli laimeampi ja sen tilalle tuli vaatimus siitä, että nyt sen järjestelmän pitää toimia ilman ongelmia. TIVIA-blogi, kirjoittajana Petri Pukkanen.

Jokaisen yrityksen, etenkin startupin, 100 % varma menestyksen resepti on tarjota tietylle asiakasryhmälle jotain heille arvokasta, jota he eivät saa muualta. Tällaisista startupeista ovat sijoittajatkin eniten kiinnostuneita. Kuulostaa niin yksinkertaiselta, että kaikkien yritysten luulisi menestyvän. TIVIA-blogi, kirjoittajana Jaakko Salminen.

Kehityksen pahin jarru on muutosvastarinta. Nyt digitalisaation jarruna on osittain tietoturva – tai pikemminkin vanhat juurtuneet opit tietoturvasta. Tietoturvasta alettiin puhumaan laajemmin oikeastaan vasta 90-luvun alkupuolella. Suomessa otettiin nopeasti etunojaa ja meistä tulikin yksi maailman valveutuneimmista ja osaavimmista kansoista tietoturvan suhteen. Laajensimme tietoturvan nopeasti käsittämään myös tietosuojan ja yksilönsuojan, eli alkuperäistermiltään privacyn. TIVIA-blogi, kirjoittajana Pete Nieminen.

Joku viisas sanoi aikanaan, että ihmissuvun suurin heikkous on kyvyttömyys ymmärtää eksponenttifunktiota. Me tietotekniikan ammattilaiset ymmärrämme sen oikein hyvin, ja siksi moni odottaa vesi kielellä, vastaako Sipilän hallitus omaan huutoonsa tuottavuusluokan tekemiseksi. Pienetkin positiiviset muutokset saavat aikaan suuria, kun niiden vaikutukset kertautuvat yli ajan. TIVIA-blogi, kirjoittajana Robert Serén.

Tietoturvahyökkäyksiltä voi suojautua hakkereiden omalla lääkkeellä: hakkeroimalla omat järjestelmänsä ennen kuin vihamieliset toimijat tekevät sen. TIVIA-blogi, kirjoittajana Mika Holmberg.

Mentorointi, coaching ja työnohjaus – kyse ei ole samasta asiasta, vaikka kaikista löytyy jotain yhteistä. Kaikissa pyritään kehittämään itseään ja omaa osaamistaan toisen henkilön avustuksella. Mentoriksi kutsutaan asiantuntijaa, jolla on substanssiosaaminen siitä asiasta, jota aktori haluaa parantaa tai oppia. Vanhaa mestari-kisälli-periaatetta voisi ajatella mentorointina. Silti mentorin ei välttämättä tarvitse olla vanha ja viisas, vaan jopa viisivuotias lapsenlapsi voi toimia mentorina isoisälleen kännykän käytössä, koska osaa substanssin. TIVIA-blogi, kirjoittajana Leena Rinne.

Tietohallinnon ikuinen identiteettikriisi – ollako tekninen tukitoimi vai keskeinen vaikuttaja muutoksen läpiviennissä – on yhä vailla ratkaisijaansa. Yhtä mieltä voitaneen kuitenkin olla siitä, että vaikutusvalta on otettava; harvoin se tullaan kultalautasella tarjoamaan. Mutta keinot, joilla vaikuttajuus ja mielipidejohtajuus otetaan, eivät useinkaan ole tietohallintoammattilaiselle itsestään selviä. TIVIA-blogi, kirjoittajana Ari Uusikartano.

Meneillään olevan vaalikeskustelun pyörteissä kysyttiin IT-alan asiantuntijoilta pitäisikö julkisissa IT-kuluissa säästää vai pitäisikö niitä lisätä? Mielipiteet jakautuivat mielenkiintoisesti ristiin. Aloin pohtia asiaa ja vastaus on ehdottomasti sekä kyllä ja ei. Ja sama vastaus pätee niin yrityksiin, kuntiin kuin valtioonkin. TIVIA-blogi, kirjoittajana Turkka Keskinen.