Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Etiikan työryhmä

Koska tiede ja tekniikka eivät voi määritellä ammattilaisten eettisiä kysymyksiä, perustettiin etiikan työryhmä vuonna 1993. Sen tarkoituksena oli laatia liitolle tietotekniikan eettinen ohjeisto.

Ensimmäiset ohjeet valmistuivat pitkällisten keskustelujen jälkeen vuonna 1995. Toinen versio esimerkkeineen ilmestyi vuonna 1996. Uusin versio 3 valmistui vuoden 2002 lopussa. uusissa ohjeissa on erityisesti pyritty aikaisempaa konkreettisempaan esitystapaan.

Työryhmä on myös organisoinut kolme kirjaa Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuna. Kirjat ovat "Silmät auki. Tietoyhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet" 2008, "Silmät auki sosiaaliseen mediaan" 2011 sekä "Silmät auki IT-etiikkaan" 2014. Etiikan työryhmä on pyytänyt kirjoihin artikkeleita asiantuntijoilta sekä ollut mukana artikkeleiden tarkastuksessa.

Kun tarvitaan tietotekniikan etiikan koulutusta, kannattaa ottaa yhteys liittoon.

Etiikan työryhmän jäsenet:

Kai Kimppa (pj.), Turun yliopisto
Olli Heimo, Turun yliopisto
Kai Linnervuo,  M-Files Oy
Tero Vartiainen, Vaasan yliopisto
Kari Kaipainen, Haagan seurakunta, sp. kari <ät> kivihaka.net

TIVIAn (ent. Tietotekniikan liitto) etiikan työryhmä kehittää ja ylläpitää tietotekniikka-ammattilaisen etiikan ohjeita. Ohjeista on valmistunut vuoden 2002 lopussa uusi versio 3. Edelliseen, vuonna 1996 julkaistuun versio 2:een verrattuna ohjeita on nyt pyritty tekemään konkreettisemmiksi ja helpommin sovellettaviksi.

1) Etiikan ohjeet, versio 3

2) Etiikan ohjeet, versio 2

Myös aikuiskouluttajilla on omat ohjeet

Osa IT-kouluttajat ry:n jäsenistä on koonnut Aikuiskouluttajan etiikan ohjeet, joiden tekijät toivovat kommentteja ohjeisiin.

3) Aikuiskouluttajan etiikan ohjeet

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi vuonna 2008 teoksen Silmät auki! Tietoyhteiskunnan uhat ja mahdollisuudet. Teoksen alullepanijana oli TIVIAn (ent. Tietotekniikan liitto) Etiikan työryhmä.