Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Osaamisyhteisöt ja verkostot

Liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkostoja. Osa näistä on organisoitunut valtakunnallisiksi teemayhdistyksiksi, osa toimii vapaamuotoisemmin eri yhdistyksien tai suoraan TIVIAn alaisuudessa osaamisyhteisöinä, verkostoina tai työryhminä.

Nimi    |    Yhdistys    |    Teema

AKVA  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Ammatillinen pätevöityminen (lisätietoja)
Digi-tutor-verkosto  |  IT-kouluttajat
Etiikan työryhmä  |  TIVIA  |   IT-alan ammattietiikka
FLOW  |  Sytyke  |  Työn sujuvuus, motivaatio, flow-tila, innostus (lisätietoja)
ICT Ladies -verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Pääkaupunkiseudulla vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto (lisätietoja)
ICT Ladies -verkosto  |  Pitky  |  Pirkanmaan alueella vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ITU-verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Ihmistuntemus (lisätietoja)
KAOS-OSY  |  Sytyke  |  Kokonaisarkkitehtuuri (lisätietoja)
KäytettävyysOSY  | Sytyke  |  Tietoteknisten ratkaisujen käytettävyyden parantaminen (lisätietoja)
MPP  |  TIVIA  |  Myynnin Pyöreä Pöytä
PitKyber  |  Pitky  |  Pitkyn tietoturvaverkosto
PM Club Tampere  |  Pitky  |  Projektitoiminnan osaamisen ja arvostuksen kehittäminen Pirkanmaalla
PrOSY  |  Sytyke  |  Projektityö
RELA-OSY  |  Sytyke  |  Relaatiotietokannat
SeniorIT  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)  |  Kokeneiden ICT-ammattilaisten kontaktiverkosto
TAITO-verkosto  |  IT-kouluttajat  |  Tieto- ja viestintätekniikalla Ammattikorkeakouluista Innovatiivisia Tulevaisuuden Osaajia
TestausOSY |  Sytyke  |  Testaaminen (lisätietoja)
Tietie-verkosto  |  Itko  |  Ammattikorkeakouluopetuksen kehittäminen
Tietohallinto-verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Operatiivinen tietohallinto (lisätietoja)
Tietoliikenne-foorumi  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Tietoliikennetoimialan kehityssuunnat (lisätietoja)
Yrittäjyys-verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Vertaisverkosto yrittäjyydestä kiinnostuneille tai jo yrittäjinä toimiville (lisätietoja)