Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Osaamisyhteisöt ja verkostot

Liittoyhteisön piirissä toimii useita samoista tietotekniikan osa-alueista tai muista yhteisistä teemoista kiinnostuneiden henkilöiden ja yhteisöjen muodostamia verkostoja. Osa näistä on organisoitunut valtakunnallisiksi teemayhdistyksiksi, osa toimii vapaamuotoisemmin eri yhdistyksien tai suoraan TIVIAn alaisuudessa osaamisyhteisöinä, verkostoina tai työryhminä.

Nimi    |    Yhdistys    |    Teema

AKVA  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Ammatillinen pätevöityminen (lisätietoja)
BisOSY  |  Sytyke  |  Ohjelmistoliiketoiminta
Etiikan työryhmä  |  TIVIA  |   IT-alan ammattietiikka
FLOW  |  Sytyke  |  Työn sujuvuus, motivaatio, flow-tila, innostus (lisätietoja)
Global Club  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Kansainvälisyys (lisätietoja)
ICT Ladies -verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Pääkaupunkiseudulla vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto (lisätietoja)
ICT Ladies -verkosto  |  Pitky  |  Pirkanmaan alueella vaikuttava ICT-alalla työskentelevien naisten kontaktiverkosto
ITU-verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Ihmistuntemus (lisätietoja)
KAOS-OSY  |  Sytyke  |  Kokonaisarkkitehtuuri (lisätietoja)
KäytettävyysOSY  | Sytyke  |  Tietoteknisten ratkaisujen käytettävyyden parantaminen (lisätietoja)
MallinnusOSY  |  Sytyke  |  Mallilähtöinen sovelluskehitys
MPP  |  TIVIA  |  Myynnin Pyöreä Pöytä
Privacy-OSY (Privacy SIG)  |  TTRY  |  Yksityisyydensuoja ja tietosuoja
PrOSY  |  Sytyke  |  Projektityö
RELA-OSY  |  Sytyke  |  Relaatiotietokannat
Senioriverkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)  |  Kokeneiden ICT-ammattilaisten kontaktiverkosto
SK SIG  |  Sytyke  |  Suomen suorituskykytestaajat
TestausOSY - FAST  |  Sytyke  |  Testaaminen (lisätietoja)
Tietie-verkosto  |  Itko  |  Ammattikorkeakouluopetuksen kehittäminen
Tietohallinto-verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Operatiivinen tietohallinto (lisätietoja)
Tietoliikenne-foorumi  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Tietoliikennetoimialan kehityssuunnat (lisätietoja)
Yrittäjyys-verkosto  |  MiitIT ry (ent. Helsingin Tietojenkäsittely-yhdistys ry Hetky)   |  Vertaisverkosto yrittäjyydestä kiinnostuneille tai jo yrittäjinä toimiville (lisätietoja)