Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Ohjeita ja lomakkeita

Ohjeita

Tapahtumien järjestäminen

Lomakkeet

Liity jäseneksi -lomake (tulostettava versio)

Tapahtumalomake (ilmoita yhdistyksen järjestämä tapahtuma TIVIAlle ja TIVIAn viestintään)

Tiedot tapahtuman jälkeen (tapahtumatiedot arkistoidaan TIVIAssa ja ilmoitetuista tapahtumista lähetetään yhdistykselle yhteenveto vuoden lopussa)

Kilta-jäsenrekisterin käyttäjäsopimus (palauta allekirjoitettu lomake TIVIAlle tunnuksien luontia varten)

Muut tiedotteet -lomake (ilmoita esim. opinnäytetyöpalkinnon jakaminen TIVIAn viestintään)

Matkalaskulomake

Hankeapuraha

Hankeapurahakäytäntö jatkuu vuonna 2018.

Hankeapurahan myöntämistä koskevat säännöt:
- Yksittäisen haettavan hankeapurahan vähimmäismäärä on 100 €
- Hankeapuraha maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen selvitystä vastaan
- Anomukset tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen hankkeen alkamisajankohtaa
- Huom! Anomusten käsittelyaika on 1–2 kuukautta

Hankeapurahan myöntämisen perusteet:
- TIVIA myöntää hankeapurahoja TIVIAan kuuluville jäsenyhdistyksille
- Hankeapuraha-anomuksesta tulee käydä ilmi, miten TIVIA on esillä ko. hankkeessa
- Hankreapurahoja myönnetään hankkeille, jotka edistävät yhteistyötä yhdistysten välillä, joiden avulla voidaan hankkia uusia jäseniä yhdistyksille tai muuten lisätä ja kasvattaa yhdistyksen toimintaa ja edistää TIVIAn ja jäsenyhdistysten yhteisiä tavoitteita
 
Lisätietoja:
toiminnanjohtaja, TIVIA
Mika Helenius
puh: 0400 264 432
sähköposti: mika.helenius(at)tivia.fi