Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Alma Talentin koulutukset

Alma Talent järjestää vuosittain yli 300 eri aiheista huippukoulutusta alansa parhaiden kouluttajien ja asiantuntijoiden vetäminä. Koulutuksien suunnittelussa erityishuomiomme on sisällön laadussa, oppimistavoitteiden saavuttamisessa ja kouluttajiemme valinnassa. Kaikilla kouluttajillamme on vankka käytännön kokemus kouluttamisesta ja he tietävät, kuinka aihe käsitellään innostavasti ja oppimista edistävästi. Koulutuksissamme käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä kuten luentoja, oikean elämän case-esimerkkejä, harjoitustehtäviä ja yksilö- sekä ryhmätöitä. Koulutuksemme ovat saaneet erinomaista palautetta laadustaan ja koulutuksiimme ovat luottaneet tuhannet osallistujat yli 20 vuoden ajan.

Alma Talent tarjoaa sekä TIVIA-yhteisön henkilöjäsenille että yhteisöjäsenten henkilökunnalle 20 % alennuksen valituista koulutuksista. tivia.fi/jasenyys/jasenedut/koulutus#Alma

 

Helsinki 26.2. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Tässä intensiivipäivässä pureudutaan dokumenttien hallintaan järjestelmänäkökulmasta. Dokumenttien ja sisällönhallinnan kehittämisessä pitkään toiminut asiantuntija Juha Anttila IITC:stä käy päivän aikana läpi dokumenttien hallinnan järjestelmiä ja niiden suhdetta muihin järjestelmiin.

Helsinki 12.2.2019 | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Asiakasanalytiikan avulla tehoa liiketoimintaan -koulutus perehdyttää osallistujat asiakasanalytiikan peruskäsitteisiin ja parhaisiin käytäntöihin. Kurssilla käsitellään erilaisien käytännön esimerkkien avulla, miten asiakasanalytiikkaa voidaan hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä.

Helsinki 30.–31.1.2019 | Hinta alkaen 836 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Tällä kurssilla opit kattavasti Robot Frameworkin perusteet ja pääset tutustumaan myös edistyneempiin aiheisiin. Kalvoja ei juuri katsella, vaan asiat opetellaan itse tekemällä. Kurssilla tehdään testejä yksinkertaiselle web-sivulle, mutta opit ovat täysin hyödynnettävissä muissakin konteksteissa.