Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (471/87) 10 §:n mukaisesti:

Rekisterinpitäjä Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
Lars Sonckin kaari 12, 02600 Espoo
puh. 020 741 9888, faksi 020 741 9889
Rekisteriasioita hoitava henkilö Anneli Ranta-Kuusinen
puh. 020 741 9888, sähköposti: jasenasiat<ät>tivia.fi
Rekisterin nimi Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n jäsenyhdistysten jäsenrekisteri
Rekisterin pitämisen peruste Yhdistyslain (26.5.1989/503) 11 §:n mukaisen jäsenluettelon laadinta ja ylläpito. TIVIAn jäsenyhdistykset, joiden puolesta jäsenrekisterinpitäjä toimii.
Rekisterin käyttötarkoitus Rekisteri on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaisten ja sen jäsenyhdistysten jäsenrekisteri, joka sisältää tiedot näiden jäsenistä. Lisäksi rekisterissä ovat liiton ja yhdistyksien  koulutustilaisuuksien osallistujat, FiSTB-sertifiointikokeisiin osallistuneet ja sertifikaatteja suorittaneet, liiton henkilökunta sekä yhdistysten toimihenkilöt ja verkkosivustojen ylläpitäjät.
Rekisterin tietoja käytetään jäsenpalvelujen hoitamiseen, jäsenyhdistysten jäsentoimintaa varten, verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin sekä jäsenmaksujen laskuttamiseen ja tilitykseen jäsenyhdistyksille. Jäsentietoja käytetään myös tutkimustoiminnallisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin sekä jäsenmatrikkelin tuottamiseen.
Rekisterin sisältämät tiedot

Jäsenten henkilötiedot:
nimi, jäsennumero, osoite, puhelinnumerot, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, kieli, markkinoinnin esto, ammattinimike, työnantaja, opiskelijoilla arvioitu valmistumisaika, jäsenpalvelun käyttäjätunnus ja salasana
Jäsenyystiedot:
jäsenyhdistys, jäsenlaji, liittymispäivä, eroamispäivä, jäsenmaksutiedot, jäsenetutiedot (lehtivalinnat)
Osallistuminen tapahtumiin ja koulutustilaisuuksiin
Sertifikaattisuoritukset:
ilmoittautuminen FiSTB-sertifiointikokeisiin ja sertifikaattisuoritukset.
Yhteisöjäsenillä lisäksi: yhteyshenkilön tiedot, y-tunnus, www-sivut

Tietolähteet Tietolähteenä ovat jäsenten liittyessä antamat tiedot sekä jäsensuhteen aikana jäseniltä saadut tai kerätyt tiedot. Jäsentietomuutoksia vastaanotetaan tarvittaessa myös mm. jäsenetuna tulevan lehden välittämänä sekä jäsenmaksun maksajana olevan työnantajan ilmoituksesta.
Tietojen luovuttaminen

Rekisteristä toimitetaan säännöllisesti tietoja liiton jäsenyhdistyksiin jäsentoimintaa varten. Tietoja luovutetaan jäsenetujen toimittamista varten. Osoitetietoja luovutetaan tapauskohtaisesti erilaisiin markkinointitarkoituksiin. Tietoja luovutettaessa otetaan huomioon jäsenten ilmoittamat kiellot tietojensa luovuttamisesta.

Tietojen poistaminen Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta tai jäsensuhteen päättymisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan, jos jäsen väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa.
Rekisterin suojauksen periaatteet Jäsentiedot säilytetään luottamuksellisina ja vain jäsenpalvelua hoitavat henkilöt voivat käsitellä tietoja. TIVIAn tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteritiedot sijaitsevat on suojattu palomuurilla ja muin teknisin toimenpitein huomioiden suojauksen aiheuttamat kustannukset.
Kielto-oikeus Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely markkinointitarkoituksiin.