Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Mentorointi

Mentorointi sopii kaikille

Mentoroinnissa ei ole ikärajaa, sukupuolikiintiöitä, toimialakriteerejä eikä koulutusvaatimuksia. Mentorointi sopii ihan kaikille, milloin vain.

Mentoroinnin kohteita on monia: tuoreet äidit, nuoret naiset, turvapaikanhakijat, lastensuojelun henkilökunta, koululaiset, opiskelijat, vastavalmistuneet, syrjäytyneet, yt-neuvottelujen läpikäyneet, irtisanotut, uutta elämän suuntaa etsivät, uudelle uralle aikovat, yrittäjät, taiteilijat, artistit…kuten sanottu, kuka vaan voi olla aktori.

Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista, mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa. Suhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen. Se pyrkii mentoroitavan (aktorin) ammatilliseen ja henkiseen kehittymiseen, työuran selkeyttämiseen sekä työssä ja opinnoissa menestymiseen. Lähde: Wikipedia.

Yleistä mentoroinnista

Monilla suurilla kansainvälisillä yrityksillä on mentorointiohjelmia. Mentorointia on pidetty ikäjohtamisen välineenä. Kuitenkaan ikä ei ole ratkaiseva tekijä mentoroinnin onnistumisprosessissa, puhutaan mieluummin kokemuksesta ja osaamisen laadusta.

Mentorointi on vuorovaikutteinen menetelmä. Mentoroinnista hyötyy sekä mentori että aktori, parhaimmillaan. Mentorointi on tavoitteellista, suunnitelmallista ja systemaattista toimintaa, joka tähtää sekä aktorin että hänen organisaationsa kehittymiseen.

Luottamus on mentoroinnissa äärimmäisen tärkeää, puolin ja toisin. Olennaista on myös löytää oikea mentori aktorille ja päinvastoin. Ns. ”mätsäys” on avainasemassa mentoroinnin prosessin onnistumiselle ja tavoiteltavan lopputuloksen toteutumiselle. 

On olemassa erilaisia mentoroinnin muotoja:

  • Ammattimentorointi
  • Ryhmämentorointi
  • Projektimentorointi
  • Käänteinen mentorointi
  • Verkkomentorointi

Esimerkki Jorma Ollila

"Sen tiedän ihan omasta kokemuksestani sekä mentoroimieni ihmisten kanssa käymistä keskusteluista. Monet ovat kertoneet yllättyneensä siitä, kuinka yksinäinen toimitusjohtajan tehtävä todella on."

Johtajuudesta puhunut Ollila sanoi, että vaativasta tehtävästä selviytyäkseen, on muistettava nukkua tarpeeksi, pitää huolta omasta fyysisestä kunnostaan ja muistettava perheiden tai kumppanin tärkeys. Ollilan mukaan johtajien olisi myös muistettava ajatella enemmän itseään. Mentorointiin tukeudutaan Ollilan mielestä aivan liian vähän.

"Olisi hyvä, jos jokaisella johtajalla olisi yksi tai kaksi mentoria tai uskottua, joille puhua."

Onhan sinulla jo coach?

Tanja Vasama, HS Ura -liitteen toimittaja, kirjoitti 20.3.2016 kolumnin, jossa hän kertoi käyneensä elämänsä ensimmäistä kertaa coaching-koulutuksessa. Tästä kirjoituksesta toki selviää se, että couchaamista on monenlaista ja siitä on monta mielipidettä, ennakkoluuloa sekä käytännön kokemusta. Olen ottanut tämän kirjoituksen tähän siksi, että jokainen voisi saada jonkinlaisen mielikuvan asiasta siten, että osaisi sitten vaatia sitä, mitä oikeasti haluaa couchauksesta tai mentoroinnista. Samoin on hyvä tarkastella, minkälainen se oma valinta sitten käytännössä on myös toteutukseltaan. Jotta saa sen, mitä tilaa.

Linkki kolumniin: http://www.hs.fi/ura/a1458277483389

TIVIAn mentorointiohjelmassa oppiminen on yhteinen asia

Tulevan syksyn ryhmän haku on käynnissä. Voit tehdä mentori- tai aktorihakemuksen sivun alaosassa olevilla hakulomakkeilla.

TIVIA tarjoaa jäsenilleen laadukkaan ja innostavan mentorointiohjelman, jossa alan kokeneet osaajat voivat siirtää arvokasta tietoaan nuoremmille tulevaisuuden osaajille. Mentorointiohjelmassa käytetään hyväksi erilaisia oppimista tukevia työkaluja sekä materiaaleja.

Ohjelman aikana osaava, arvostettu ja kokenut mentori neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista aktoria ammatillisessa kehittymisessä sekä työssä menestymisessä. Ohjelma tarjoaa mentoreille ajatuksia herättäviä ja ajankohtaisia koulutustilaisuuksia osaavan verkoston parissa ja uusia oivalluksia mentoroidessaan nuoria kykyjä.

Mentorointisuhde perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja tasa-arvoisuuteen eikä siitä makseta palkkioita. Osallistuminen on mentoreille ilmaista ja aktoreilta peritään 150 euron osallistumismaksu, kun sopiva pari on muodostettu ja parityöskentely alkaa.

Tervetuloa mukaan kehittymään ja kehittämään!

TIVIA

 

Lisätietoja: Nina From, markkinointi- ja koulutuspäällikkö, TIVIA, nina.from(at)tivia.fi

Katso mitä mieltä mentorimme ja aktorimme ovat TIVIAn mentorointiohjelmasta: