Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

TIVIA sai uuden hallituksen vuodelle 2018

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry valitsi uuden hallituksen syksyn liittokokouksessa 25.11.2017. Hallitukseen valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti kolme uutta jäsentä, jotka työskentelevät hallituksessa kaudella 2018–2019. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juha-Pekka Leskinen.

Uudet vuonna 2018 aloittavat hallituksen jäsenet ovat:

  • Minna Oksanen, Senior Consultant, Talent Base Oy
  • Anu Laitila, koulutuspäällikkö, Grapevine Oy
  • Tommi Tuovila, CIO, Neste Oyj

Hallituksessa jatkavat

  • Hallituksen puheenjohtaja: Juha-Pekka Leskinen, atk-päällikkö, eduskunta
  • Juha Lappi, toimitusjohtaja
  • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
  • Arttu Laitinen, opiskelija, Turun yliopisto
  • Reino Myllymäki, tuottavuusaktivisti, yrittäjä ja kustantaja
  • Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, Eteva

Hallitukseen valitut uudet jäsenet Minna Oksanen, Anu Laitila ja Tommi Tuovila tuovat kukin omanlaisensa uuden näkökulman TIVIAn hallitukseen. Minna Oksanen tuntee TIVIAn toimintaa omien sanojensa mukaan jo kahdelta vuosituhannelta ja haluaa kehittää liittoa yhtenäisenä yhteisönä, jossa on tilaa sekä alueelliselle että valtakunnalliselle toiminnalle. Töiden kautta Oksasella on vahva kokemus informaationhallinnan eri osa-alueista erityisesti finanssi- ja vakuutusalalta. Anu Laitila on digitaalisen markkinoinnin asiantuntija ja hän on toiminut aktiivisesti järjestötyössä eri verkostoissa. Laitilan tavoitteena on tuoda TIVIAn toimintaa tunnetummaksi ja jalkauttaa ICT-alan tunnettuutta yläaste- ja lukioikäisille. Tommi Tuovila toimii Neste Oyj:n CIO:na ja hänellä on kokemusta eri yritysten IT:n johtoryhmistä yli kymmenen vuoden ajalta.

Lisätiedot:

Mika Helenius
toiminnanjohtaja, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
mika.helenius(at)tivia.fi puhelin 0400 264 432

Juha-Pekka Leskinen
hallituksen puheenjohtaja, Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
juha-pekka.leskinen(at)eduskunta.fi puhelin 050 384 3997

TIVIA – Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 10 000 alan ammattilaista ja noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TIVIAn tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. www.tivia.fi

 

Artikkelilaji: