Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Mika Helenius TIVIAn uudeksi toiminnanjohtajaksi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on nimittänyt uudeksi toiminnanjohtajakseen DI Mika Heleniuksen. Hän seuraa tehtävässä Robert Seréniä, joka jää syksyllä eläkkeelle.

Mika Helenius, 50, on aiemmin toiminut ohjelmajohtajana ja tutkijana Aalto-yliopistossa sekä hallitusammattilaisena ja strategisena neuvonantajana eri yrityksissä. Hän on myös ollut osakkaana, perustajana ja johtotehtävissä useissa ICT-alan yrityksissä, kuten Ixonos, Mermit,  Lotus, IBM, ICL Data, Tieto ja Nokia Mobile Phones. TIVIAssa hän on aiemmin ollut hallituksen varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Helenius valittiin vuoden 2009 Tivi-vaikuttajaksi.

Helenius on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1996 ja opiskellut Kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa (KTH) ja Tuck Business Schoolissa Dartmouth Collegessa Yhdysvalloissa.

Helenius aloittaa TIVIAn toiminnanjohtajana elokuun lopussa, Robert Serénin jäädessä eläkkeelle.

TIVIAn hallituksen mukaan haasteena oli löytää henkilö, jolla on kokemusta suuren organisaation johtamisesta ja kyky toimeenpanna TIVIAn strategiset tavoitteet.

”TIVIA haluaa lähivuosina näkyä julkisessa keskustelussa nykyistä enemmän ja olla aktiivisesti mukana tuomassa tieto- ja viestintäalan ammattilaisten panosta yhteiskunnan kehittämistyöhön. Näemme Mika Heleniuksen kykenevän sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa että mittavan työkokemuksensa ansiosta ottamaan vastuun TIVIAn kehittämisestä kannettavakseen”, sanoo TIVIAn hallituksen puheenjohtaja, eduskunnan atk-päällikkö Juha-Pekka Leskinen.

TIVIA on tieto- ja viestintäalan johtava, puolueeton järjestö Suomessa. Liitto toimii sekä henkilö- ja yhteisöjäsentensä yhteenliittymänä että jäsenyhdistystensä kattojärjestönä. Liiton tehtävä on jäsentensä ammatillisen osaamisen ja arvostuksen nostaminen sekä yhteistyön ja yhteenkuuluvuuden lisääminen.

TIVIAan kuuluu lähes 30 jäsenyhdistystä, ja toiminta kattaa koko Suomen. Yhdistyksiin kuuluu yhteensä 10 000 alan ammattilaista sekä noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai käyttävää yritystä ja yhteisöä.

Mika Helenius pitää tärkeimpänä tehtävänään TIVIAn toiminnanjohtajana tuoda TIVIA-yhteisön jäsenistön osaaminen laajasti yhteiskunnan käyttöön Suomen kehittämiseksi ja uudistamiseksi.

”Haluan tuoda ICT-ammattilaisten merkityksen paremmin esille kansallisessa uudistumis- ja muutoskeskustelussa. TIVIA-yhteisön jäsenistö on käytännössä se, joka Suomessa valmistelee, suunnittelee ja tekee digitalisaation myötä tulevat suuret muutokset. Meidän on rakennettava verkosto, joka yhdistää osaajat, liiketoiminnan ja julkisen sektorin TIVIAn jäsenyhdistysten moninaisen toiminnan avulla. Tähän tarvitaan paljon taustatyötä ja näkyvyyden lisäämistä”, Helenius sanoo.

TIVIAn toiminnanjohtajana vuodesta 2006 toiminut Robert Serén luovuttaa tehtävän seuraajalleen mielihyvin.

”Tieto- ja viestintäalalla on tapahtumassa valtava murros digitalisaation myötä. Oikeanlaisesta IT-osaamisesta on huutava pula jo nyt, ja ennusteiden mukaan Euroopassa on 800 000 ammattilaisen vajaus vuoteen 2020 mennessä. Mikan osaaminen ja kokemus sekä liike-elämästä että osaamisen kehittämisen puolelta on erinomainen yhdistelmä TIVIAn edustamien alan ammattilaisten kannalta”, sanoo Robert Serén.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
juha-pekka.leskinen(at)eduskunta.fi 
050 384 3997

Mika Helenius
Tuleva toiminnanjohtaja

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry
mika.helenius(at)aalto.fi
050 64432

TIVIA – Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset (entinen Tietotekniikan liitto), on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö, joka koostuu lähes 30 alueellisesta yhdistyksestä, teemayhdistyksestä tai opiskelijayhdistyksestä. Liittoyhteisön jäseninä on 10 000 alan ammattilaista ja noin 400 tietotekniikkaa tuottavaa tai sitä käyttävää yritystä ja muuta organisaatiota. TIVIAn tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen.

 

Artikkelilaji: