Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Erityisesti ohjelmistoalaa vaivaa työvoiman puute: Ohjelmistoalalle esitetään kuutta uutta korkeakouluyksikköä

TEM Toimialojen kasvuseminaarissa Säätytalolla TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius esitti tuoreita eurooppalaisia tutkimustuloksia kansantalouden kannalta erittäin merkittävän ohjelmistoalan näkökulmasta. Datatalous on johtamassa eurooppalaisen ja kansallisen veropohjan romahtamiseen ilman oman ohjelmistoalan kehittymistä ja ohjelmistopalveluiden vientiä. OECD:n arvion mukaan yli 20 % koko talouden veropohjasta on jo nyt menetetty verkkokaupan, digitaalisten palveluiden ja datatalouden ulkoistumisen seurauksena. OECD onkin todennut digitalisaation pettäneen Euroopan.

Kehittyneissä talouksissa jopa 60 % yrityksistä hyödyntää jo nyt ohjelmistokehitystä tuottavuuden kehittämisessä ja kokonaan uusien liiketoimintojen luonnissa. Talouskasvun kehittymisen ja rakenteellisen uudistumisen suurimpana esteenä on ohjelmisto-osaamisen saatavuus, ohjelmistoalan johtamisosaaminen ja oman kansallisen ohjelmistoalan hidas kehittyminen. Datatalouden kehityksen myötä kansantalouden ulkoistumiskehitys on kurjistamassa koko muun talouden positiivisen kehityksen.

Ratkaisuna ohjelmistoalan tilaan ja ennakointina 2025 kasvavaan 25 000 ohjelmistosuunnittelijan ja -kehittäjän vajeeseen TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius esittää uutta laaja-alaista ohjelmistotalouden strategisen tutkimuksen ja koordinaatioyksikön perustamista, julkisten ohjelmistojärjestelmien kehittämisen sekä hankintojen johtamisen yksikköä. Osaajapulan korjaamiseksi välittömillä toimenpiteillä Helenius esittää joko kahden täysin uuden ohjelmistoyliopiston perustamista tai kuuden nykyistä järjestelmää täydentävän erillisen ”School of Software” -verkoston perustamista nykyisten korkeakoulujen yhteyteen.

Kansallisen tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa IT-osaamisvajeesta kohdistuu teknisten korkeakoulujen ylemmän tutkinnon osaajiin. Erityisesti kokeneista ns. senior-osaajista on huutava pula. Vakava osaajapula on johtanut erittäin vakaviin korkeakoulujen lehtori- ja opettajarekrytointihaasteisiin. Heleniuksen koordinoiman lehtorityöryhmän mukaan vuosina 2016–2017 korkeakoulujen rekrytoinneissa ei ole vastaanotettu yhtään pätevää ja soveltuvan työkokemuksen omaavaa hakijaa. Pätevien ohjelmistokehittäjä- ja -suunnittelijakoulutusohjelmien opetushenkilöiden saatavuus uhkaa koko kansantalouden kehittymistä.

Eurooppalaisen tutkimuksen mukaan kaikista tulevaisuuden IT-osaajatarpeesta yli 33 % kohdistuu yksinomaan ohjelmistokehittäjiin ja -suunnittelijoihin. Osaamisvaatimusten kärjessä ovat ns. alustatalousohjelmointi (back-end engineering) 32 %, alustajärjestelmien ja ohjelmistojen arkkitehtuuriosaaminen (business and information systems engineering) 22 % ja  käyttäjäkokemuksen ohjelmointiosaaminen (front-end engineering) 20 %. Tärkeimpänä osaamisena nähdään n. 80 % vastaajien osalta yleinen ohjelmisto-osaaminen ja kyky ymmärtää ohjelmistotaloutta ja -alaa. Omasta ohjelmistosuunnitteluosaamisesta on tullut korkean teknologian yritysten kilpailija-analyysin, teknologia- ja markkinaseurannan tärkein kyvykkyys. Ilman omaa ohjelmistosuunnittelua korkean teknologian yritykset eivät pysty seuraamaan markkinan kehitystä ja luomaan omia innovaatioita.

”Suomeen tulee saada uusi ohjelmistoalan substanssiosaamista muodostuva strategisen johtamisen koordinaatio. Suomella ei ole varaa toiseen menetettyyn vuosikymmeneen.” kiteyttää Mika Helenius.

Lisätietoja: Mika Helenius, 0400 264 432, mika.helenius(at)tivia.fi

Puolueeton ja riippumaton Suomen reikäkorttiyhdistys perustettiin 26. marraskuuta 1953 ja keskittyi vuonna 1956  elektroniikka-aivoihin liittyviin kysymyksiin. Vuonna 1960 yhdistys muuttaa nimensä Tietokoneyhdistykseksi. Ensimmäinen ATK-toimialakäsikirja julkaistaan pian tämän jälkeen. Vuoden 1972 alusta Tietokoneyhdistyksen toiminta jatkui Tietojenkäsittelyliittona. Tietotekniikan tutkimussäätiö perustettaan 1980. Valtakunnallinen yhdistysten yhteinen Tietotekniikan liitto perustettiin 1984, jolloin yliopistotutkijoiden ja -opettajien Tietojenkäsittelyliitto keskittyi julkaisuja kurssitoimintaan. Valtakunnalliset muut tietotekniikan liitot yhdistyivät vuonna 1986 Tietotekniikan liitoksi. Tietotekniikan liitto uudisti ilmettään ja nimeään vuoden 2014 alussa ja toimii nykyisin nimellä Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. www.tivia.fi

 

Artikkelilaji: