Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Yhteistyökoulutukset

TIVIA-yhteisön jäsenenä pääset mukaan edulliseen jäsenhintaan myös yhteistyökumppaniemme koulutuksiin.
Tältä sivulta löydät kumppaniemme Alma Talent Eventsin, Arrow ECS:n, Bureau Veritaksen, Edera Partnersin, Knowitin, KPMG:n, Marckwortin, Nitorin, Tieturin, Wakarun ja Wistecin koulutukset.

Wakarun koulutustarjonnan löydät kokonaisuudessaan täältä.

Jäsenyritysten koulutukset

Helsinki 15.–17.8. | Jäsenhinta 1 000 € (+ alv) / normaalihinta 1 650 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Materiaalikieli suomi | Tenttikieli suomi | Järjestäjä Wakaru

Kurssi esittelee osallistujille palveluiden hallintaa, toimitusta ja näiden yhteyttä liiketoiminnan odotuksiin. Kurssin jälkeen osallistujat tunnistavat IT-palvelunhallinnan avainperiaatteet ja käsitteet sekä tiedostavat ITILin käytön hyödyt organisaatiossa. Kurssin jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa ITIL Foundation -sertifiointitesti.

Helsinki 21.–23.8. | Jäsenhinta 1 000 € (+ alv) / normaalihinta 1 890 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Wakaru

Tämä kolmipäiväinen PRINCE2 Practitioner -valmennus syventää PRINCE2-osaamista uudelle tasolle. Practitioner-kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisesti kaikkiin PRINCE2:n periaatteisin ja prosesseihin sekä niitä täydentäviin teemoihin. PRINCE2-teoriaa käsitellään reaalimaailman tehtäviä simuloivien ryhmätöiden kautta PRINCE2:n käytännön hyödyntämisen näkökulmasta.

Helsinki 21.–22.8. | Jäsenhinta 1 310 € (+ alv) / normaalihinta 1 550 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Tieturi

Koulutuksessa syvennetään projektipäällikön suunnittelutaitoja ja käydään läpi IPMA C -teoriakokeen ja -workshopin sisältämiä aihealueita. Koulutus antaa hyvät valmiudet suorittaa IPMA C -sertifiointi.​

Helsinki 23.–24.8. | Hinta alkaen 836 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Koulutuksessa saat vinkkejä tietojärjestelmän käyttöönottovaiheen suunnitteluun ja läpivientiin. Aihetta käsitellään tietoiskujen, tilannepelin ja case-harjoitusten kautta. Koulutus soveltuu erityisesti kaikille organisaatioille, joilla on lähitulevaisuudessa suunnitelmissa uusien tietojärjestelmien käyttöönottoja.

Espoo 23.8. | Jäsenhinta 500 € (+ alv) / normaalihinta 590 € (+ alv) | Opetuskieli englanti | Järjestäjä Marckwort

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan pitää englanninkielisiä koulutuksia ja perehdytyksiä, sekä saada työkalut hyvän koulutuksen suunnittelemiseen ja toteuttamiseen.

Helsinki 23.–25.8. | Jäsenhinta 1 690 € (+ alv) / normaalihinta 1 990 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Tieturi

Koulutuksessa käydään läpi maailman yleisimmin käytettyä yritysarkkitehtuuriviitekehystä TOGAFia. Koulutus tarjoaa osallistujalle TOGAF® 9 Foundation (level 1) -sertifikaatin suorittamiseen tarvittavat tiedot ja valmiudet.

Helsinki 23.–25.8. | Jäsenhinta 1 690 € (+ alv) / normaalihinta 1 990 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Tieturi

ISEB ISTQB Foundation Certificate in Software Testing on kansainvälinen ohjelmistotestauksen perustutkinto, jota valvoo Information Systems Examinations Board (ISEB). ISEB ISTQB Foundation Certificate -valmennuskurssin jälkeen osanottajat voivat halutessaan osallistua yhden tunnin kestävään sertifiointitenttiin.

Helsinki 28.–29.8. | Jäsenhinta 1 190 € (+ alv) / normaalihinta 1 400 € (+ alv) | Opetuskieli englanti | Järjestäjä Nitor

Leading SAFe -kurssi on johdolle, arkkitehdeille, systeemisuunnittelijoille, toimintasalkun omistajille, keskijohdolle ja toiminnan kehityksestä vastaaville muutosagenteille suunnattu kurssi, joka käy läpi lean/flow-ajattelun ja SAFen keskeiset periaatteet. SAFe mahdollistaa leanin organisaation toteuttamisen ohjelmiston- ja palvelunkehityksessä käytännössä. 

Espoo 30.8. | Jäsenhinta 500 € (+ alv) / normaalihinta 590 € (+ alv) | Opetuskieli englanti | Järjestäjä Marckwort

During the workshop you will learn how to communicate information about technical subjects in English, in written or in digital format.

Helsinki 1.9. | Hinta alkaen 716 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Alma Talent

Pilvijärjestelmien suosio kasvaa ennätyksellistä vauhtia markkinoilla ja tämän seurauksena myös integraatioiden markkinaosuus pilvessä kasvaa 55 % vuosivauhtia. Mikä neuvoksi pilvi-integraatioita suunniteltaessa ja alustoja valittaessa? Pitäisi huomioida kustannukset, tarpeet, toimitusmallit, tietoturva, olemassa olevat järjestelmät ja paljon muuta.

Helsinki 4.9. | Jäsenhinta 500 € (+ alv) / normaalihinta 590 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Wistec

Koulutuksessa opit luomaan, muokkaamaan ja muotoilemaan vuorovaikutteisia yhteenvetoraportteja Excelin Pivot-toiminnon avulla. Kurssilla opit tekemään myös erilaisia laskutoimituksia Pivot-taulukkoraportissa, ryhmittelemään tietoa, luomaan Pivot-kaavioita sekä tulostamaan halutut tiedot.

Helsinki 5.9. | Jäsenhinta 550 € (+ alv) / normaalihinta 650 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Marckwort

Kouluttajakoulutuksessa saat valmiita työkaluja, vinkkejä ja esimerkkejä sujuvan ja tuloksellisen koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja pitämiseen.

Helsinki 6.–7.9. | Jäsenhinta 810 € (+ alv) / normaalihinta 960 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Wistec

Koulutuksen tavoitteena on oppia hyödyntämään Exceliä taloushallinnon raportoinnissa. Kurssi sisältää Pivot toiminnon laajan läpikäynnin samoin niiden työkalujen joita Pivot datan muokkaamiseen tarvitsee. Myös erilaiset visualisointityökalut tulevat hyvin käydyksi läpi. Koulutuksessa opit myös hyödyntämään Excelin Power view -lisäosaa.

Helsinki 7.–8.9. | Jäsenhinta 2 230 € (+ alv) / normaalihinta 2 624 € (+ alv) | Opetuskieli englanti | Järjestäjä Tieturi

This 2-day workshop focuses on solving challenges that organisations face when implementing DevOps initiatives. It introduces principles of DevOps and tools that help reach full automation of infrastructure provisioning and software delivery. Theoretical background as well as practical hands-on examples of tools like Vagrant, Docker, AWS and others are given during this workshop and we're using Jenkins 2 during the tasks and material!

Espoo 11.–15.9. | Jäsenhinta 3 140 € (+ alv) / normaalihinta 3 695 € (+ alv) | Opetuskieli englanti | Järjestäjä Arrow ECS

Obtain foundational knowledge of XenApp and XenDesktop required to be successful with the platform. Learn to install, configure, and manage a highly available environment comprised of XenApp and XenDesktop controllers, StoreFront, Citrix Receiver, Director, and Profile management.

Helsinki 13.9. | Jäsenhinta 670 € (+ alv) / normaalihinta 790 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Wistec

Koulutuksessa opit hyödyntämään Microsoftin Office365-palveluun liittyvää Power Bi -pilvipalvelua sekä ilmaista Power Bi Desktop -ohjelmaa, joka on mullistamassa suurten tietoaineistojen käsittelyn ja raportoinnin. Opit luomaan ns. tietomallin ja tekemään tiedoilla laskenta sekä luomaan siitä raportteja.

Helsinki 14.9. | Jäsenhinta 500 € (+ alv) / normaalihinta 590 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Wistec

Kurssilla kerrataan Power Pivotissa käytetyn DAX-laskennan perusteet ja keskitytään erityisesti DAX-funktioilla tehtävään laskentaan, joka antaa paljon sellaisia hyödyllisiä laskentamahdollisuuksia, jotka Excelissä itsessään eivät ole mahdollisia.

Helsinki 18.–20.9. | Jäsenhinta 1 500 € (+ alv) / normaalihinta 1 950 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Materiaalikieli englanti | Järjestäjä Wakaru

Koulutuksessa syvennytään palvelusuunnittelun käytäntöihin ITILin näkökulmasta ja kaikki siihen liittyvät prosessit käsitellään yksityiskohtaisesti kurssin aikana.

Espoo 19.9.2017 | Jäsenhinta 280 € (+ alv) / normaalihinta 330 € (+ alv) | Opetuskieli ruotsi | Järjestäjä Marckwort

Koulutuksessa herätellään työkontekstissa tarvittavia ruotsin kielen viestintätaitoja, jotka helpottavat esimerkiksi kollegoiden ja asiakkaiden kanssa toimimista. Koulutuksen avulla saat myös enemmän itsevarmuutta käyttää ruotsia työpaikalla.

Espoo 22.9. | Jäsenhinta 550 € (+ alv) / normaalihinta 650 € (+ alv) | Opetuskieli suomi | Järjestäjä Marckwort

Kurssilla opit, miten voit pitää onnistuneen esityksen. Koulutuksen avulla kehität esiintymistaitoasi paremmaksi muutamalla yksinkertaisella keinolla. Saat vinkkejä esitysten suunnitteluun, pitämiseen, ydinviestin löytämiseen, esityksen elävöittämiseen ja jännityksen hallintaan.

TIVIA Chat Window