Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Tietohallintojen johtaminen Suomessa

Tutkimus 2016: Suomalaisyrityksistä puuttuu digipomo – johto arkailee uuden digitaalisen liiketoiminnan luomisessa

Digitalisaatio tuottaa Suomessa jähmeästi uutta liiketoimintaa. Lähes puolessa suomalaisyrityksistä ja -organisaatioista ei ole lainkaan nimettyä roolia digitalisaation johtamiseen. Melkein 70 prosenttia IT- ja liiketoimintapäättäjistä kertoo, ettei digitalisaatio ole lisännyt johdon kiinnostusta globaaliin liiketoimintaan. Tulos käy ilmi tietohallintojen palvelutalo Sofigaten, TIVIAn ja Aalto-yliopiston toteuttamasta vuosittaisesta Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimuksesta.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti

Infograafi

Tutkimus 2015: Onnistuiko IT-hanke? Suomalaisyritykset unohtavat seurata

Yritykset laiminlyövät edelleen IT-projektien onnistumisen seurannan, käy ilmi Tietohallintojen palvelutalo Sofigaten, TIVIAn (ent. Tietotekniikan liitto) ja Aalto-yliopiston toteuttamasta Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimuksesta.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti

Infograafi

Tutkimus 2014: Suomalaisissa yrityksissä laiminlyödään projektien onnistumisen seurantaa

Vain reilu kymmenesosa (12 %) vastaajista kertoi yrityksensä seuraavan projektien liiketoimintahyötyjen toteutumista joka kerta, ja jopa yli puolet yrityksistä (52 %) seuraa tuloksia vain harvoin tai ei koskaan.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti

Infograafi

Tutkimus 2013: Tietohallinnot kokevat roolinsa selkeytyneen merkittävästi

Yli puolet Suomen tietohallinnoista kokee, että heidän toimintaansa ymmärretään entistä paremmin. Edellisvuoteen verrattuna luku on kaksinkertaistunut - vuonna 2012 luku oli 26 % ja nyt 52 %.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti

Tutkimus 2012: Yritysten tiukentunut kustannustenhallinta näkyy tietohallinnoissa

Tiukentunut kustannustenhallinta näkyy suomalaisyritysten tietohallinnoissa. ICT:n toimintaa johdetaan ja seurataan yhä vahvemmin kustannusten näkökulmasta. Edellisvuoteen verrattuna liiketoimintajohto näkee ICT:n myös enemmän operatiivisena toimintana kuin osana yritysstrategian toteutusta.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti

Tutkimus 2011: Suomalaisyritykset edelleen huonosti varautuneita IT-palveluiden häiriötilanteisiin

Muun muassa tämä tulos tuli esiin Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n yhteistyössä toteuttamassa valtakunnallisessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa -kyselytutkimuksessa. Toista kertaa toteutettu tutkimus kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti

Tutkimus 2010: Yli 80 %:lla yritysten johdosta on vaikea hahmottaa mistä ICT-toiminnassa on kyse

Muun muassa tämä tulos tuli esiin Tietotekniikan liiton ja Sofigate Oy:n yhteistyössä toteuttamassa, valtakunnallisessa Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2010-kyselytutkimuksessa. Tuore tutkimus kartoitti tietohallinnon johtamisen tilaa sekä selvitti tietohallintojen ja liiketoiminnan yhteistyötä, hallintotapoja ja toiminnan mittaamista.

Lehdistötiedote

Tutkimusraportti