Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Hankeapuraha

Hankeapurahan myöntämistä koskevat säännöt:
- Yksittäisen haettavan hankeapurahan vähimmäismäärä on 100 €
- Hankeapuraha maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen selvitystä vastaan
- Anomukset tulee jättää viimeistään kaksi kuukautta ennen hankkeen alkamisajankohtaa
- Huom! Anomusten käsittelyaika on 1–2 kuukautta

Hankeapurahan myöntämisen perusteet:
- TIVIA myöntää hankeapurahoja TIVIAan kuuluville jäsenyhdistyksille
- Hankeapuraha-anomuksesta tulee käydä ilmi, miten TIVIA on esillä ko. hankkeessa
- Hankreapurahoja myönnetään hankkeille, jotka edistävät yhteistyötä yhdistysten välillä, joiden avulla voidaan hankkia uusia jäseniä yhdistyksille tai muuten lisätä ja kasvattaa yhdistyksen toimintaa ja edistää TIVIAn ja jäsenyhdistysten yhteisiä tavoitteita