Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry

Lehdistötiedote

Erityisesti ohjelmistoalaa vaivaa työvoiman puute: Ohjelmistoalalle esitetään kuutta uutta korkeakouluyksikköä

TEM Toimialojen kasvuseminaarissa Säätytalolla TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius esitti tuoreita eurooppalaisia tutkimustuloksia kansantalouden kannalta erittäin merkittävän ohjelmistoalan näkökulmasta.

TIVIA valitsi vuoden 2017 tietotekniikkavaikuttajan ja -palvelun

TIVIA valitsi perinteiseen tapaan vuoden tietotekniikkavaikuttajan ja -palvelun. Tänä vuonna valinnoissa painotettiin erityisesti käyttäjä- ja palvelukokemuksen käytettävyysnäkökulmaa. ”Käytettävyys, palvelu- ja käyttäjäkokemuksen asiakaskohtaisuus ovat modernien verkkopalveluiden strategisia menestystekijöitä toimialasta riippumatta. Käyttöliittymistä on tullut ohjelmistosuunnittelun yksi arvokkaimmista osa-alueista asiakkaiden hurmaamisessa, palvelussa ja arvon välittämisessä.”, toteaa TIVIAn toiminnanjohtaja Mika Helenius.

TIVIA sai uuden hallituksen vuodelle 2018

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry valitsi uuden hallituksen syksyn liittokokouksessa 25.11.2017. Hallitukseen valittiin vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti kolme uutta jäsentä, jotka työskentelevät hallituksessa kaudella 2018–2019. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juha-Pekka Leskinen.

Suomesta ei synny digivientiä ilman osaamista

Tuoreessa Euroopan komission Talent for Europe – Towards an Agenda for 2020 and beyond -raportissa nostetaan esille kuusi strategista korkean teknologian johtamissuositusta. Raportissa avataan vuosina 2007–2016 tehdyn laajan osaamisen kehittämishankkeeseen eri vaiheita. Raportin tulokset perustuvat yli 1 000 asiantuntijan haastatteluun ja yli 1 500 eri organisaation vastauksiin vuosina 2015–2016.

Ohjelmisto-osaaminen Suomen talouskasvun ja uudistumisen jarruna – vuonna 2020 Suomesta puuttuu 15 000 ohjelmistoammattilaista

Suomessa tarvittaisiin heti 7 000 uutta ohjelmistoammattilaista ja laskelmamme mukaan tämä tarve kasvaa noin 3 800 henkilöllä vuodessa. Tarvetta täyttämään valmistuu yliopistoista vuosittain vain 1 100 ICT-osaajaa, joista varsinaisia yliopistotason ohjelmistosuunnittelun ammattilaisia on alle 300. Ohjelmistoalan työvoimapula on merkittävä este Suomen menestykselle ja talouskasvutavoitteiden toteutumiselle eikä pula koske vain ohjelmistoalaa vaan koko yhteiskunnan uudistumista.

TIVIAn hallitus uudistui vuoden alussa

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry valitsi uuden hallituksen syksyn liittokokouksessa. Hallitukseen valittiin vaalivaliokunnan esityksestä kaksi uutta jäsentä, jotka työskentelevät hallituksessa kaksivuotiskauden 2017–2018. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Juha-Pekka Leskinen.

ICT-alan myynnin esteet -tutkimuksen tulokset ovat julkaistu

Tänään julkistettu Ohjelmistoyrittäjien ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIAn teettämä, ja ProGrowthin tuottama, tutkimus kertoo, mitkä ovat ICT-alan myynnin esteet. Näkemyksiä kysyttiin reilulta sadalta ICT-yritysten johtajalta. Tulokset kertovat karua kieltä myynnin ja digitaalisuuden tilasta.

Tutkimus: Suomalaisyrityksistä puuttuu digipomo – johto arkailee uuden digitaalisen liiketoiminnan luomisessa

Digitalisaatio tuottaa Suomessa jähmeästi uutta liiketoimintaa. Lähes puolessa suomalaisyrityksistä ja -organisaatioista ei ole lainkaan nimettyä roolia digitalisaation johtamiseen. Melkein 70 prosenttia IT- ja liiketoimintapäättäjistä kertoo, ettei digitalisaatio ole lisännyt johdon kiinnostusta globaaliin liiketoimintaan. Tulos käy ilmi tietohallintojen palvelutalo Sofigaten, TIVIAn ja Aalto-yliopiston toteuttamasta vuosittaisesta Tietohallintojen johtaminen Suomessa -tutkimuksesta.

Mika Helenius TIVIAn uudeksi toiminnanjohtajaksi

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry on nimittänyt uudeksi toiminnanjohtajakseen DI Mika Heleniuksen. Hän seuraa tehtävässä Robert Seréniä, joka jää syksyllä eläkkeelle.

Tietoturva ry on valinnut Vuoden Tietoturvapäälliköksi Lähitapiolan tietoturvajohtajan Leo Niemelän

Niemelä on esimerkillisesti kehittänyt tietoturvan sekä tietosuojan toimintatapoja ja edellytyksiä vuoden 2015 aikana. Niemelä on mm. käynnistänyt viime vuoden aikana LähiTapiolan Bug Bounty -ohjelman sekä järjestänyt avoimen Hack Day -tapahtuman. Nämä ovat molemmat, erityisesti Suomen yrityskentässä, ennakkoluulottomia keinoja, joiden avulla LähiTapiola etsii yhdessä riippumattomien tietoturva-ammattilaisten ja -harrastajien kanssa haavoittuvuuksia palveluistaan varmistaen näiden tietoturvallisuuden.